FontFace Ninja: Kesan jenis Font di laman web dengan mudah

FontFace Ninja adalah aplikasi yang boleh memudahkan kerja-kerja seharian perekabentuk laman web dan grafik.

 

Menerusi aplikasi ini, pengguna dapat mengesan jenis ‘font’ atau jenis mukataip yang digunakan pada laman web dan memudahkan proses pencarian mukataip tersebut.

Sampel Penggunaan FontFace Ninja

Pemasangan FontFace Ninja

Fontface Ninja boleh dipasang di Chrome melalui Chrome Store extension, dan cara penggunaannya adalah amat mudah, hanya klik pada icon yang terdapat di toolbar aplikasi tersebut.

 

Bad Behavior has blocked 84 access attempts in the last 7 days.